Naboane protesterer mot Lindhagen. Snart tar politikarane avgjerda

Skal Lindhagen få fem etasjar og eigen sti framfor naboane i Huustunet? Det er spørsmåla politikarane skal ta stilling til. Naboane meiner nybygget tar for lite omsyn.