Naboane klaga på høgda til Lindhagen. No har kommunen sett strek

Formannskapet i Sunnfjord kommune vedtok å avvise klagene på byggehøgda i Lindhagen.