Naboane klaga på høgda og gangsti. Blir høyrde på eitt av punkta

Fire eller fem etasjar, og sti gjennom naboane sitt uteområde. Det nye byggeprosjektet i Lindhagen i Førde sentrum var til debatt i formannskapet.