Nabo klaga på tomannsbustad i byggefelt: – Ser ut som ein firkanta kloss dumpa ned i eksisterande bygg

Naboar i Liavegen i Førde klaga over mellom anna storleik og utsjånad på ein ny tomannsbustad som er planlagt der. Dei frykta også at husa kunne bli brukt til utleige. No har kommunen avvist klagen.