Mer enn noen gang merker vi hvor viktig det er at hjem og bedrifter har tilgang til raskt og stabilt bredbånd. Derfor vil regjeringen bidra til at alle innbyggere og virksomheter kan få tilgang til internett, uavhengig av hvor i landet man bor.

Norge er blant landene med best internettdekning i hele verden. Det skyldes ikke minst at de private aktørene bygger ut for nærmere 10 milliarder kroner årlig i mobil- og bredbåndsnett.

Men noen steder bor folk for spredt til at det lønner seg kommersielt å bygge ut. Til disse områdene tildeler vi nå over 400 millioner kroner til et rekordstort bredbåndsløft. Bevilgningen vil trolig utløse samlede investeringer i milliardklassen, og kan gi nytt eller forbedret bredbånd til over 30.000 husstander og bedrifter i distriktene.

8 prosent av husstandene i spredtbygde strøk som ikke har tilbud om høyhastighets bredbånd ligger i Vestland fylke. Vestland tildeles derfor 32,5 millioner av de totale midlene. Det er fylket selv om bestemmer hvor pengene skal brukes. Disse pengene vil forhåpentligvis også skape et lokalt engasjement fra fylker, kommuner og private aktører, slik at de også ønsker å investere mer. Det vil sørge for mye bredbånd for pengene. Dette er en dugnadsinnsats som Norge har god erfaring med.

I tillegg vil dette bidra til arbeid og aktivitet i hele landet, ved at anleggsmaskinene kan sette i gang med graving og utbygging. Det er sårt tiltrengt i den situasjonen vi er i nå.