Mykje skyteplast hamnar i Jølstravatnet. Denne gjengen tek oppryddingsjobben

Heilt fram til august, skal niandeklassingane på Skei fjerne skyteplast og anna bos ved austenden av Jølstravatnet.