Motvind for opning av Medvind

Frode Sevaldrud og Grethe Fonn skulle eigentleg opne butikken Medvind om et par veker, men koronaviruset gjer at det må utsettast.