Mobiltasting og manglande belte gav bot til fire

– I dag har det gått fint føre seg, seier politioverbetjent Inge Værøy 30 minutt ut i kontrollen.