Mistanke om at koronautbrot i Askvoll stammar frå pensjonistar på busstur

Til saman 13 personar i Askvoll har hatt korona.