Mindre krim i fylket – men auke i seksuelle overgrep og nettsvindel

Politiet i Sogn og Fjordane ser ein nedgang i talet saker på alle saksområde – bortsett frå når det gjeld seksuelle overgrep og økonomisk kriminalitet.