Merkar stor interesse for tomter på Sande – jobbar med å få på plass 20 nye

25 einebustadtomter i Øvre Steia på Sande er selde i løpet av seks år, og det hastar å få nye på plass. Det fekk grunneigar Ole Rune Døskeland til å handle.