Merete og Hans Petter har levert feilfri mjølk dei siste 9100 dagane

Merete Nilssen Myklebust og Hans Petter Myklebust i Gloppen har fått utmerking frå Tine for 25 års samanhengande produksjon av mjølk med beste kvalitet.