Melin-gruppa: Credicare i Førde kan ryke

Om regjeringa vel å sette ned inkassogebyra, vil det få konsekvensar for arbeidsplassar i Førde og på Sandane. Det skriv Melin Group AS i sitt høyringssvar til Justis- og beredskapsdepartementet.