Meiner elevane ikkje får utfalde seg på skuleplassen. No ber Tone og foreldra om handling

Fotballhallen som er under bygging på Skei tek mykje av utearealet til elevane i barneskulen