Medieoppslag kan ha berga butikken

– Vi kryssar fingrane, og håper at vi skal klare det, seier dagleg leiar Hanne Raad Larsen på Joker Skei. Men enno er det for tidleg å seinke skuldrene.