Medan kreditorane venta på pengar, jobba mannen vidare og putta pengane i eiga lomme

Nordfjordingen skal over ein periode på eitt år ha teke seg betalt like over 200.000 kroner for transporttenester for ein bilforhandlar i Førde. Samstundes var bedrifta hans tvangsoppløyst.