Med desse enkle grepa aukar du verdien på bustaden – og dette bør du absolutt ikkje gjere

Av

Det skal kanskje ikkje så mykje til for å auke verdien på bustaden din. Sjekk desse råda før du legg bustaden ut til sals.