E39 Økslandstunnelen, mellom Sande og Vadheim, vart stengd onsdag morgon.

Årsaka var ein daud rev som låg daud i vegbana, midt inne i tunnelen.

Statens vegvesen skreiv på Twitter klokka 06:30 onsdag morgon at entreprenør er varsla.

– Dei er på staden ca. 06:50. Då vil det ikkje ta lang tid før ein kan opne tunnelen att, sa Tor Evensen, vaktkommandør i Vegtrafikksentralen.

Evensen fortalde at ein meldar ringde dei rett før meldinga vart lagt ut på Twitter. Meldaren oppdaga dyret, men var ikkje sjølv ansvarleg for påkøyrsla.


Andre saker frå i dag: