NETTAVISEN: – Eg er litt redd og synest det er frustrerande, med tanke på marknaden og moglegheitene, seier Martine Guttulsrød til Nettavisen.

I eit innlegg på LinkedIn denne veka fortel Guttulsrød om utfordringane ho står overfor som jobbsøkar.

«Jeg fikk et lite slag i ansiktet da jeg trodde at det å få jobb ikke skulle være så vanskelig som jeg nå har erfart» skriv Guttulsrød i innlegget.

Søkt mange jobbar utan hell

Ho studerer marknadsføring og merkevareleiing ved Høyskolen Kristiania, og er ferdig med bachelorgraden til våren. Allereie før enda utdanning har ho søkt nesten 30 jobbar utan hell. Ho starta søknadsprosessen allereie i oktober.

Det er rett og slett fordi eg har to barn. Det at eg brått står etter studium utan inntekt er jo litt krise. Eg har nokon å forsørgje, seier ho til Nettavisen.

Samtidig understrekar ho at ho rekna med at jobbsøkar-prosessen kunne ta tid, og at ho har blitt anbefalt å starte tidleg. Likevel hadde ho ikkje trudd det skulle bli så tøft. 

– Eg vil jobbe med digital marknadsføring og innhaldsproduksjon, men det er ikkje så mange stillingar utlyst.

Småbarnsmora og studenten søker derfor på mange forskjellige stillingar innanfor marknadsføring, sal og butikk.

– Eg veit at å sikte høgt etter enda utdanning ikkje alltid fungerer, så eg har derfor valt å søke andre stillingar som ikkje er like relevante for studiet i håp om større moglegheiter internt i bedrifta. Ein eller annan stad må ein jo begynne, og eg er ikkje redd for å begynne på golvet, men ønsker så klart at det er innanfor min studieretning, fortel ho.

Får ikkje tilbakemeldingar

Guttulsrød opplever at fleire bedrifter ikkje gir nokon tilbakemeldingar.

– Det synest eg er uprofesjonelt og framstiller bedrifta som useriøs.

Innlegget hennar blei publisert for eit par dagar sidan, og har allereie fått mykje merksemd. I skrivande stund har 29.000 sett innlegget. Tilbakemeldingane har heller ikkje latt seg vente.

Eg hadde aldri trudd at det skulle nå så mange. Det er heilt overveldande og eg er så utruleg takknemleg! Det finst heldigvis mange menneske og leiarar der ute som faktisk ser andre ting enn berre A’ane på papiret etter enda studie.

Trass i mange tilbakemeldingar, har ikkje Guttulsrød landa jobb enda.

Eg er ingen A-student, men eg har A i fleire av mine eigenskapar. Og dette gjeld mange fleire enn meg, og vi treng også å bli sett, avsluttar ho.

– Ufint

Dagleg leiar og hovudjeger Trine Larsen i Hammer & Hanborg forstår at det er tøft å få avslag, og legg samtidig til at dagens rekrutteringsprosess er litt gammaldags.

– Det er lite berekraftig. Folk sit og bruker masse tid på søknaden. Eg skjønner frustrasjonen, det gjer noko med sjølvtilliten. Det er dessverre sånn at berre éin får jobben, og ofte søker mange, seier Larsen til Nettavisen.

– Det å ikkje få nokon tilbakemeldingar er skikkeleg ufint, legg ho til.

Det er vanskeleg å vere jobbsøkar, og endå vanskelegare om ein er nyutdanna.

– Når ein er nyutdanna har ein ikkje alltid mykje erfaring å vise til, og dei fleste ønsker å tilsetje nokon med erfaring. Då gjeld det å bruke erfaringa ein har som ein kanskje ikkje ser.

Her refererer Larsen til ekstrajobbar og verv ein har hatt gjennom studia.

– Eg hadde ein nyutdanna kandidat som hadde hatt ein ekstrajobb i lokalavis og hadde fått mange gode tilbakemeldingar.

Men dette hadde ikkje vore synleg i CV-en, men berre i attesten.

– Det er ikkje ofte eg les alle attestane.

Kvalitet over kvantitet

Det er også viktig å få fram kva for system ein har erfaring med å jobbe i.

– Spesielt innanfor marknadsføring. Det er mange forskjellige spesialdisiplinar, og det er fokus på digitalisering, seier Larsen.

Larsen anbefaler å søke på færre jobbar, då det ikkje er volumet som tel.

– Bruk meir energi på dei jobbane ein både er kvalifisert for og har lyst på. Ein blir demotivert av å få avslag. Heller prøv å søk på dei riktige jobbane.

Her understrekar Guttulsrød at ho legg mykje arbeid i kvar søknad ho sender, men likevel får avslag.

Samtidig påpeiker Larsen at det er lurt av Guttulsrød å ha realistiske forventningar.

– Nokre gonger kjem kandidatar inn med enorm sjølvtillit. Nokre nyutdanna trur dei kan gå rett inn i strategiske leiarroller.

Hovudjegeren understrekar at dei fleste arbeidsgivarar ikkje lar karakterane bestemme om du er riktig kandidat eller ei.

– Du får ikkje nei fordi du ikkje har toppkarakter i kvart fag. Eg trur det er ei misforståing at vi som jobbar i rekrutteringsbransjen stoppar der. Vi ønsker å ha dei beste kandidatane, og ein ønsker at søkarane skal lykkast.