Marthea (19) studerer i Bergen: – Alle er bekymra for smitteoppblomstringa

Reiser tilbake til Bergen trass koronautbrotet, men ikkje utan tvil.