Mark meinte politikarane burde lytte til innbyggarkravet, men blei nedstemt

Folk i Fjaler bad om ny behandling av dispensasjonssaka til Lutelandet Energipark, men fekk ikkje gehør.