Marita berga pusen med heimesnikra felle: – Eg håpar det ikkje er nokon som har dumpa den med vilje

Måndag kveld gjekk katten i fella som Marita Melheim hadde sett opp ved ferjekaien.