Marie på Sunnfjord Museum går mot straumen: Brukar korona-situasjonen til ny satsing

Sunnfjord Museum har ikkje permittert nokon. Dei ser faktisk ei moglegheit for noko positivt, nemleg å bruke tida i heimekontor til å formidle meir kunst på nettet.