Mariann meiner vi treng dette. – Du får ei god kjensle inni deg

Ho snikra i hop eit skilt med fine bodskapar på, og no er planen å lage endå fleire.