Mannleg sjukeheimstilsett kjøpte og brukte narkotika

Narkotikabruken var ei form for sjølvmedisinering, meinte forsvaren hans.