Mannen veiva med armane og ropte. Det fekk politiet til å bli mistenksame

At mistanken stemte, kostar mannen tusenlappar i fleng.