– Sjølv om prosjektet ikkje er veldig stort samanlikna med oljeindustri, treng vi internasjonal finansiering for å få det på plass, seier direktør i Nordic Mining, Ivar S. Fossum, til NRK.

Gruveprosjektet i Naustdal har skapt sterk motstand blant miljøaktivistar fordi det medfører dumping av 140 millionar kubikkmeter restmasse i Førdefjorden.

Nordic Mining skal vinne ut både rutil og granat i fjellet. Rutil vert mellom anna brukt til utvinning av porselensfargar og titanmetall, medan granat til dømes blir brukt i slipeutstyr.