Mange veit ikkje kva dei vil studere til hausten. Alida (18) har tenkt på det sidan ho var 10

Det er ikkje lett å bestemme seg for kva ein skal bli. Heldigvis er det hjelp å få frå skulen, rådgjevarar, familie og TV-seriar.