Mange som ønsker å døy heime endar likevel på institusjon. Ny studie avdekker tre nødvendige tiltak i Sogn og Fjordane

Artikkelen er over 1 år gammel

Pårørande som pleier døyande pasientar heime i Sogn og Fjordane får ikkje den hjelpa og støtta dei treng. Dermed ender fleire pasientar på institusjon, viser masterstudien til Anne Sæle Barlund (26). Ho foreslår tre konkrete tiltak.