Problem og usemje i etterkant av bruktbilkjøp toppar kvart år klagestatistikken hos Forbrukarrådet.

I tillegg er det etter alt å dømme store mørketal her, der minst ein av partane er misnøgd og føler seg lurt.

Men kvifor er det slik? Og trenger eigentleg kjøp og sal av bil vere så vanskeleg?

Brooms bilekspert Benny Christensen har sjølv mange år bak seg i bilbransjen. Han har kjøpt og selt veldig mange bilar. Og i eksperttenesta Spør Benny her på Broom får han også førstehands kjennskap med mange problemstillingar rundt dette.

Kjøper utan kontrakt

– Mi erfaring er at mange av desse sakene ganske enkelt kunne vore unngått. Mange kan rett og slett takke seg sjølv for at dei sit igjen og føler seg lurt. Det høyrast kanskje brutalt ut, men slik er det, fortel Benny.

– Kan du utdjupe det litt?

– Ja, det handlar om noko så banalt og enkelt som å finne ut kva ein eigentleg kjøper. Å ha litt is i magen, ikkje hoppe på den første og «beste» bilen ein kjem over. Og så det viktigaste av alt: Ha skriftleg kontrakt. Det er nesten skremmande kor mange som kjøper bruktbil utan kontrakt. Det skjønner eg rett og slett ikkje. Det krev nesten ingen jobb, og det bør vere sjølvsagt, både for kjøpar og seljar, meiner Benny.

Trudde han kjøpte bil – tapte ein halv million ​

Kan lure deg trill rundt

Kjernen i mange stridar rundt bilkjøp, er usemje om kva som eigentleg har blitt sagt og lovd. Dersom dette berre er gjort munnleg, blir det veldig fort ord-mot-ord. Og då er det vanskeleg for ein misnøgd kjøpar å vinne fram.

– Eg liker ikkje å svartmåle ting, men ved bilkjøp kan det vere veldig lurt å tenke at det som kan gå gale, det vil gå gale. Det gjeld å vere både skeptisk og kritisk. Du må ALDRI stole blindt på noko seljar seier.

– Det gjeld spesielt om du kjøper bil frå privatperson. Sannsynlegvis har du aldri møtt vedkommande tidlegare. Det kan vere verdas mest ærlege person, men det kan også vere ein person som ikkje tar fem øre for å lure deg trill rundt. Det siste får du kanskje aldri gardert deg mot, men du må i alle fall gjere det du kan for å ha moglegheit til å rette opp i etterkant om det går gale, seier Benny.

Er det smart å bruktimporterte bil? ​

Det er som regel tryggere å kjøpe fra forhandler enn fra en privatperson. Men i begge tilfeller er det viktig å ha mest mulig dokumentasjon, skriftlig.

Det er som regel tryggare å kjøpe frå forhandlar enn frå ein privatperson. Men i begge tilfelle er det viktig å ha mest mogleg dokumentasjon, skriftleg.

Mykje kilometerjuks

Før man bestemmer seg for bil, er dette Bennys råd:

– Finn ut mest mogleg! Når er neste EU-kontroll? Når var bilen sist på service? Kva er skifta av slitedelar? Kor bra er dekka? Kor mange eigarar har den hatt? Kor lenge har eigaren hatt den? Er det rust? Skader? Er den selt ny i Norge, eller bruktimportert? Det siste kan ha betydning for eventuell garanti. Eg synest også det er smart å spørje kvifor bilen vert seld, det kan gi verdifull informasjon.

– Komplett servicehefte og ein fersk EU-kontroll trekker mykje opp. Se også nøye på bilda i annonsen. På Vegvesenets heimeside kan du legge inn registreringsnummeret på bilen og få mykje verdifull informasjon, blant anna om kilometerstand ved EU-kontroll. Ser denne rett ut? Dessverre vert det juksa mykje med kilometerstand og det kan vere veldig vanskeleg å avdekke dette, seier Benny.

Er ein ikkje bilkyndig sjølv, eller ikkje føler seg helt trygg på at bilen er like bra som seljar lova, så få tatt ein tilstandsrapport hos ein verkstad eller ta ein NAF-test. Det kostar nokre kroner, men det kan vere vel verdt det. Då har du svart på kvitt dokumentasjon på bilens tekniske tilstand. Og du veit kva du kjøper. Bruk dette gjerne som et vedlegg til kontakten. Det kan vere gull verd for både kjøper og seljar.

Ha det skriftleg

Så kjem det skriftlege inn. Det er viktig om det blir problem i etterkant.

– Veldig mykje kommunikasjon går nå på e-post. Det er kjempesmart i dette tilfellet. Dersom du kommuniserer med seljaren via e-post, har du det skriftleg, husk berre å ta vare på mailane.

– Og for å gjenta meg sjølv litt: Ikkje gløym å skrive kontrakt! Då står du mykje sterkare, om problema kjem, avsluttar Benny.

Ville du skjønt at denne annonsen er svindel? ​