Mange frykta lange polkøar, men Tina (20) var gjennom på to minutt

Både dei tilsette og butikksjefen på polet i Førde har merka at folk har blitt flinkare til å spreie polhandelen utover.