Mange av blomsterbutikkane har permittert, men i Dale er alle framleis på jobb

Mange av blomsterforretningane i Sunnfjord held framleis ope, men med redusert bemanning.