Måndag skal dei minste på skulen att. Dette blir kvardagen deira

Frå og med måndag 27. april, opnar regjeringa for at elevar i første til fjerde klasse kan gå på skulen att. Koronatiltak gjer at det blir ei rekke forskjellar frå vanleg skulegang.