Mamma til Frøya (2,5): – Folk må legge vekk egoismen og slutte å tenke på seg sjølv

For mange som vert smitta av koronaviruset, vil det ikkje resultere i alvorleg sjukdom. For Frøya kan det verte svært alvorleg.