Fredag blir det høgast straumprisar i Søraust- og Sørvest-Noreg. Mellom klokka 8 og 9 på morgonen vil straumprisen der liggje på 2,49 kroner per kilowattime (kWh).

Det viser endelege tal frå nettsidene til straumbørsen Nord Pool. I Midt- og Nord-Noreg blir prisen 0,55 kroner per kWh på sitt høgaste, og i Vest-Noreg blir prisen 1,46 kroner.

Ein kilowattime svarer til straumbruk på éin kilowatt over éin time. Dusjar ein i ti minutt, blir det brukt om lag 6,5 kWh, men det avheng av kor mykje vatn dusjhovudet leverer.

Snittprisen i landet vil fredag liggje på 1,06 kroner per kWh. Det er 0,10 kroner meir enn torsdag og 0,78 kroner meir enn same dag i fjor. Den høgaste døgnprisen på straum fredag finn vi i Søraust- og Sørvest-Noreg på 1,51 kroner per kWh. Deretter kjem Sørvest-Noreg med ein døgnpris på 1,39 kroner og Midt- og Nord-Noreg med ein døgnpris på 0,45 kroner

I tillegg til spotprisen på straum kjem nettleige, forbruksavgift (16,69 øre per kWh), avgift til Enova (1 øre per kWh), og eit eventuelt påslag frå straumselskapa. På toppen av det heile blir det lagt ei meirverdiavgift på 25 prosent. I Nordland, Troms og Finnmark er det inga meirverdiavgift på straum, og i Finnmark og Nord-Troms slepp ein òg å betale forbruksavgifta.

Den lågaste kWh-prisen fredag blir mellom klokka 0 og 1 på natta i Midt- og Nord-Noreg, då på 0,37 kroner. Prisen per kWh blir på sitt lågaste i Søraust-, Sørvest- og Vest-Noreg 1,28 kroner.

Onsdag var maks- og minstepris i landet på høvesvis 1,39 og 0,39 kroner per kWh. Same dag i fjor var han på 0,98 og 0,13 kroner per kWh.

(©NPK)