Maja og Kaja (13) sin mest brukte app heiter TikTok. Maja har 5000 følgjarar

Dei overlèt Facebook og Instagram til vaksne. Maja og Kaja er stjerner på TikTok, der dei kan utfolde seg fritt.