Må sone eitt og eit halvt år etter Kjølsdalen-ulykka

Mannen i 50-åra må også betale 125.000 kroner i erstatning til kvar av dei sju pårørande. Til saman 875.000 kroner.