Må i retten etter at han avliva sauer og lèt kadavera bli liggande med resten av flokken

Det skal ha ført til frykt og stress for resten av saueflokken.