I november i fjor oppretta Høyanger kommune ei heilt ny kommunalsjefstilling. Denne var oppretta både med tanke på omorganisering, samt å vere ei stillng som gav ansvar for spennande og krevjande utviklingsprosjekt i kommunen.

Seks peronar melde si interesse, og av søkarlista er det ein av dei «konfidensielle» som no kjem fram i lyset. (Sjå søkarlista lenger nede i saka).

Den som fekk stillinga er Jan Kaare Hellevang. Han kjem frå stillinga som dagleg leiar i Credicare i Førde, ein leiarjobb han har hatt sidan mars 2021.

Den nye kommunlasjefen har befalsutdanning frå Forsvaret i bagasjen. Han er også utdanna bedriftsøkonom frå BI, og har bachelorgrad og mastergrad i økonomi og leiing. Han har også tittelen Executive Master of Management frå BI, skriv Høyanger kommune i ei pressemelding.

– Eg er nøgd med å få Jan Kaare med på laget i Høyanger kommune, seier kommunedirektør Ørjan Haram i pressemeldinga.

Han peikar på at hans nye kommunalsjef har mykje erfaring med leiing, noko som er nyttig når dei no skal bygge eit nytt kommunalområde i kommunen. 

Her er søkarlista, no med Hellevang fylt inn:

Namn Alder Kjønn Bustadkommune
Stefan Fjeldsbø 37 Mann Høyanger
Anita Nordheim 50 Kvinne Høyanger
Synne Vefring 39 Kvinne Høyanger
Gudrun Kristin Fatland 41 Kvinne Bergen

Jan Kaare Hellevang

59 Mann Sunnfjord
Konfidensielt Konfidensielt Mann Konfidensielt