Lyser ut faste jobbar ved sjukeheimen. Kvar stilling er på 14 prosent

Einingsleiaren ved Førde omsorgssenter er den første til å sjå at ministillingar på 14 prosent ikkje er bra. – Men vi må få turnusen til å gå rundt, seier Una Holmelid.