Vest politidistrikt melder at det i ettermiddag brann på eit omlag 10 kvadratmeter stort felt i terrenget i området mellom E39 og Høgefjellet. Brannvesenet har kontroll, og brannen fekk ikkje kontakt med verken personar eller bygg. Etterslukking pågår. Alle naudetatar var på staden.

Det har truleg blussa opp att etter tidlegare bråtebrenning, er politiets teori.