Lovar nye Førdepakken-prosjekt på anbod i mai

Koronakrisa kan føre til at anleggsbransjen sine ordrebøker blir tynnare. Fleire har peikt på at det offentlege må halde hjula i gang, men kvar blir det av prosjekta i Førdepakken?