Lokaliseringsstriden har gått i 15 år. No har fylket sett ein spiker i kista for kommunens eige alternativ

Vestland fylkeskommune meiner eit visingssenter for Astruptunet bør ligge ved vatnet. – Det tykte vi var eit dårleg alternativ då vi såg på saka, seier Magne Aardal.