SOGN AVIS: Søndag morgon gjekk eit lite stein- og jordskred på fv55 mellom Gaupne og Røneidstunnelen. Skredet dekte nesten heile vegbana, men det var passasje på staden, melde Vegtrafikksentralen vest.

Entreprenør er på staden i morgontimane og ryddar. Trafikken går fint forbi.