– Snømengda i Noreg samla sett er noko høgare, men lågare i Sør-Noreg enn normalt. På Vestlandet og Sørlandet ser vi òg at det er mindre snø enn normalt. Og fyllingsgrada er lågare enn normalt, seier seksjonssjef Ann Myhrer Østenby i Noregs vassdrags- og energidirektorat (NVE) til E24.

Ho stadfestar at mindre snø i Sør-Noreg kan gi høgare straumprisar der.

– Ja, tilbod og etterspurnad påverkar prisen. Ser vi på snømengda i SeNorge , er den lågare i Sør-Noreg enn normalt. I tillegg har vi låg fyllingsgrad samanlikna med gjennomsnittet. NVE-sjef Kjetil Lund har sagt at vi kan forvente høgare prisar enn normalt framover, så lenge gassprisane held seg høg. Det er det vi kan seie om kraftpris framover, seier ho.