Ligg an til å knuse temperaturrekord med 2,5 grader: – Det er tyrkiske tilstandar

Varmerekorden for snittemperatur i juni er frå 2007, og ligg på 14,1 grader. Den ryk mest truleg no.