Leif Inge spratt opp av senga og blei med på sløkkingsarbeidet: – Berre flaks at ikkje fleire bygningar brann ned

Bygdefolket i Undredal hadde marginane med seg då brannen ikkje spreidde seg til fleire bygningar natt til fredag.