Legen som ikkje kan skru av mobilen

Kva gjer kommuneoverlege Øystein Furnes for å kople av? Blir bonde.