– Ein manøver mot all fornuft

Midt i kjøretimen blei skulebilen møtt av ein bilist i feil kjøreretning på motorvegen.