Vegtrafikksentralen Vest melder måndag kveld at to avgangar på ferjestrekninga Lavik – Oppedal er innstilte. Dette grunna behov for lading.

Dei to avgangane er 17.40-avgangen frå Oppedal og 18.10-avgangen frå Lavik.